Varukorg

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Mattkompaniet.se drivs av:

Internationella Mattkompaniet AB

Storgatan 12

114 51, Stockholm, Sverige.

Org. nummer: 556329-2944

Internationella Mattkompaniet AB arbetar aktivt för att säkerställa att din integritet skyddas när du använder våra onlinetjänster, kundsupport samt offentliga online-kanaler som sociala medier. Internationella Mattkompaniet AB ansvarar för de personuppgifter som lämnas till oss och behandlar dem enligt lagen om skydd av personuppgifter (1998: 204) i enlighet med EU:s direktiv om skydd av personuppgifter (95/46 / EG) (kallad direktiv 95/46 / EG nedan).

På Mattkompaniet värnar vi om dina personuppgifter och kommer alltid eftersträva det högsta skydd som speglar dataskyddsförordningens regler (General Data Protection Regulation). Denna personuppgiftspolicy går igenom hur vi samlar in och använder din personliga information. Policyn förklarar även dina rättigheter, samt hur du som kund kan hävda dessa. Vi uppmanar dig därför att du tar del av och förstår vår personuppgiftspolicyn, så att du känner dig trygg i hur Mattkompaniet hanterar dina personuppgifter. Skulle eventuella frågor uppstå är du alltid välkommen att kontakta oss på info@mattkompaniet.se.

När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som skickas till oss vid läggande av orders, vid kontakt med vår kundtjänst eller vid prenumeration på eller deltagande i våra olika onlinetjänster såsom tävlingar, produktuppdateringar och nyhetsbrev.

Vilken personlig information samlar vi in?

Vi samlar bara personlig information som; Namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, betalningsinformation – som behövs för att kunna erbjuda dig våra tjänster.

Var lagras din personliga information?

Data som samlas in av våra system lagras huvudsakligen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) men kan överföras utanför detta område. I sådana fall görs alla överföringar och lagring i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd.

Hur använder vi din personliga information?

Vi använder din information för följande ändamål

 • Behandla betalning och leverans
 • Förhindra missbruk och bedrägeri av våra tjänster
 • Registrera och administrera ditt konto (spåra leveranser, orderstatus, orderhistorik, favoriter, produktbevakning etc.)
 • Kontakta dig om eventuella problem (t.ex leveransen)
 • Återhämtning vid potentiella avbrott i våra tjänster
 • Analys för att ge relevanta marknadsföringserbjudanden
 • Skicka information du har begärt från oss, inklusive marknadsföringskommunikation eller information om våra produkter
 • Vid förfrågan meddela dig om tillgängligheten av våra produkter
 • Vid arrangemang av tävlingar (meddela vinnare, uppdatera deltagare samt delge röstresultat)
 • Svara på frågor och ge förslag på våra produkter och tjänster

Vem har tillgång till din personliga information?

Dina uppgifter är endast tillgänglig för behörig personal som är direkt involverad i att uppfylla de ovan angivna syftena. Dina data kommer aldrig säljas och delas endast med parter utanför Mattkompaniet när de är direkt involverade i de ovan angivna syftena.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi hanterar om dig ifall:

 1. Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 2. Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre  än vårt berättigade intresse.
 3. Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringssyften.
 4. Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 5. Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
 6. Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår hantering av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad hantering under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad hantering av personuppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot hanteringen. För att kunna fortsätta hantera dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella hanteringen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara hantera uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringssyften): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. produktrekommendationer). Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med hanteringen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftshanteringen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler (genom att kontakta kundtjänst).

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad

Hur ser vi till att din personliga information är säker?

Vi lägger stor vikt vid säkerheten för all känslig och personlig information som är förknippad med våra kunder. Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information från förlust, manipulation samt obehörig åtkomst.

Alla våra betalningsleverantörer behandlar dina kortuppgifter enligt internationell säkerhet standard PCI DSS.

Hur länge lagrar vi din personliga information?

Vi lagrar din personliga information så länge vi har ett aktivt samtycke från dig eller har andra allmänna rättsliga skäl för att hålla informationen (t.ex. bokföringsregler). Om vi inte har någon interaktion på två år kommer vi att be dig att förnya ditt samtycke. Om du inte accepterar tar vi bort din personliga information.

Ytterligare datainsamling

Cookies

Vi använder cookies för att leverera en bekväm online shoppingupplevelse. Cookies används av flera skäl, bland annat för att vi ska kunna hantera innehållet i din kundvagn och den information som krävs när du loggar in. Dessutom använder vi cookies för att mäta och optimera vår marknadsföring. Om din webbläsare är inställd att inte acceptera cookies garanterar vi inte att webbplatsen ska fungera korrekt. Om du upplever några problem, granska dina aktuella inställningar och eventuellt uppdatera dem. För mer information om cookies, gå till Allt om cookies.

Skapa användarprofiler för pseudonym för webbanalys

Pseudonymanvändarprofiler kommer inte att slås samman med personuppgifter utan specifikt uttryckligt samtycke från den berörda personen.

Om du vill förhindra datainsamling kan du blockera exekveringen av det externa Javascript-innehållet i din webbläsare genom att installera en motsvarande webbläsareinpluggning (t.ex. Noscript).

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (Alfabet). Google Analytics använder så kallade “cookies”, textfiler som lagras på din dator och tillåter en analys av användningen av webbplatsen. Informationen som genereras av med hjälp av cookien om din användning av webbplatsen överförs vanligtvis till en Google-server i USA.

Men om IP-anonymisering aktiveras för denna webbplats, kommer din IP-adress förkortas av Google i förväg i Europeiska Unionens medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där.

På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera användningen av webbplatsen, vid sammanställning av rapporter om webbplatsaktivitet, vid tillhandahållande av andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet samt internetanvändning till webbplatsoperatören. Denna information överförs av din webbläsare inom Ramverket för Google Analytics. Din IP-adress kommer inte att slås samman med annan information från Google.

Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsares programvara. Observera dock att om du gör detta, kommer du eventuellt inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats.

Du kan också samla in den data som genererats av cookien och förhindra av insamlandet på webbplatsen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en